image image
ΠΑΡΟΧΕΣ
Παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών έως και 15/6/2016
ΚΛΗΡΩΣΗ την Παρασκευή 17/6/2016 11.30΄ π.μ.

Υποτροφίες Γυμνασίου Λυκείου για το σχολικό έτος 2016 - 2017Ηράκλειο Αττικής, 29 Μαρτίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί γονείς,

Τα «Εκπαιδευτήρια Μάνεση» συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης αλλά και τις ανάγκες της οικογένειας,
που σήμερα καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους και υποχρεώσεις, προσφέρουν στους γονείς των μαθητών ένα σημαντικό προνόμιο,
αυτό που αφορά στην άριστη κατάρτιση των παιδιών σε συνδυασμό με τις μέγιστες οικονομικές ελαφρύνσεις.


Έτσι, για το προσεχές σχολικό έτος 2016-17 προστίθεται και η χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές-μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου
με ακαδημαϊκές ή επιστημονικές ή αθλητικές ή πολιτιστικές διακρίσεις, οι οποίες θα δοθούν σε ανοιχτή εκδήλωση μετά από κλήρωση
ανάμεσα σε όσους μαθητές-μαθήτριες (είτε φοιτούν στο σχολείο μας είτε σε άλλο σχολείο)
έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, της δήλωσης και των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου 2016.
Τα ανωτέρω πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Γυμνασίου, Πρασίνου Λόφου 51 και Μπιζανίου – 14122 Ηράκλειο Αττικής,
καθημερινά από 08.00΄ έως 14.00΄ .


• Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη κλήρωση είναι:

Ακαδημαϊκές διακρίσεις: Έλεγχος επίδοσης μαθητή-μαθήτριας στον οποίο το Γ.Μ.Ο>18,5 και υπηρεσιακό σημείωμα του διευθυντή του σχολείου που φοιτά,
στο οποίο να αναφέρεται ότι στο τρέχον σχολικό έτος (2015-16) ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο.


Αθλητικές/πολιτιστικές/επιστημονικές διακρίσεις: Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσφατης (εντός 2 ετών) διάκρισης σε
πανελλήνιο ή πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο διαγωνισμό επίσημου (αναγνωρισμένου από το υπ. Παιδείας) φορέα
(π.χ. Ολυμπιάδα χημείας, μαθηματικό διαγωνισμό, λογοτεχνικό διαγωνισμό, θεατρικούς ή μουσικούς ή αθλητικούς μαθητικούς αγώνες κ.λ.π)
και υπηρεσιακό σημείωμα του διευθυντή του σχολείου που φοιτά, στο οποίο να αναφέρεται ότι στο τρέχον σχολικό έτος (2015-16)
ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο.


• Η κλήρωση θα γίνει τον Ιούνιο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων λήξης σχολικού έτους και είναι για μια υποτροφία για την Α’ τάξη του γυμνασίου
και για μια υποτροφία για την Α’ τάξη του λυκείου (και δυο επιλαχόντες ανά τάξη για την περίπτωση μη εγκυρότητας των δικαιολογητικών) και θα συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κλήρωση όλοι οι δικαιούχοι με μια υποψηφιότητα ο καθένας.
Η ακριβής ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων μας.


• Ο ενδελεχής έλεγχος εγκυρότητας των δικαιολογητικών θα γίνει μετά τη κλήρωση και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
Για την Α’ τάξη του λυκείου, ειδικά για τις ακαδημαϊκές διακρίσεις, το δικαιολογητικό συμμετοχής στη κλήρωση θα είναι ο έλεγχος επίδοσης
προφορικής βαθμολογίας της Γ’ γυμνασίου, όμως κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση
του τελικού ελέγχου της Γ΄γυμνασίου στον οποίο να αναγράφεται ότι ο ΓΜΟ απόλυσης είναι 18,5 και πάνω.
Για την Α΄ γυμνασίου το φύλλο ελέγχου Στ΄ δημοτικού θα πρέπει να αναγράφει σε όλα τα μαθήματα και σε όλα τα τρίμηνα βαθμό 10.


• Η υποτροφία θα αφορά μόνο το σχολικό έτος 2016-17 και αφορά μόνο τα δίδακτρα.
Σε περίπτωση που κληρωθεί μαθητής που έχουν προκαταβληθεί τα δίδακτρα του σχολικού έτους 2016-17,
τα δίδακτρα αυτά μεταφέρονται στο σχολικό έτος 2017-18.


• Επιπλέον, τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση, έχουν προβεί σε οικονομικές ελαφρύνσεις όπως:
Αποπληρωμή διδάκτρων σε 10 δόσεις, δυνατότητα υπογραφής ειδικού διακανονισμού αποπληρωμής, μειώσεις του αρχικού ποσού των διδάκτρων
(π.χ. ως επιβράβευση συνέπειας αποπληρωμής διδάκτρων, σε περίπτωση προκαταβολής ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων,
στην περίπτωση φοίτησης αδελφών, στους αριστούχους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σε μαθητές διακριθέντες σε διαγωνισμούς).


Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας και ευχόμεθα υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά μας.


Μετά τιμής
Η Διεύθυνση

Ανακοίνωση και Δηλώσεις
.
.
.div>
.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΔΥΝΑΜΗΤΟ ΗΘΟΣ
Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΧΑΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Γνώση
Συστηματική Διδασκαλία
Έρευνα, Βιωματική Διδασκαλία

Αρετή,
Προσφορά
Φιλοπατρία
Ευ αγωνίζεσθαι

Η Πίστη,
Πίστη στον Θεό
Πίστη στον Άνθρωπο
Πίστη σε Ιδανικά, Υψηλούς Στόχους

Καινοτομία
Συμβουλευτικός Σταθμός Εφήβων Γονέων
Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας
Σταθμοί Τεχνολογίας και Επικοινωνιών
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ


ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


ΝΕΑ


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Χρονολόγιο
Σεμινάρια (Σχολή Γονέων)
Ημερίδες,
Εορτασμοί
Παρελάσεις,
Πολιτιστικές
Αθλητικές

Ανακοινώσεις
Βραβεύσεις

Δημοτικό
Γυμνάσιο

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Εθελοντισμός
Διήμερα, Τριήμερα Εκπαιδευτικά Προγράμματα,
Ερευνητικές Εργασίες,
Κοινωνική Ευαισθησία,
Τράπεζα Επαγγελματιών
Δράσεις στην Τάξη
Διαθεματικές Εργασίες
ΠΟΛΥΜΕΣΑΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣΟΜΙΛΟΙ


ΑΘΛΗΣΗΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ
Αποστολή Υλικού από Γονείς μαθητών μας

Αγγλικά,
Γαλλικά
Γερμανικά

Μαθητικό Εργαστήρι Μελέτης,
Διδακτική Ενίσχυση,
Λέσχες Ανάγνωσης, Κινηματογράφου,Δημιουργικής Γραφής και Έκφρασης
Δημοσιογραφική  Ομάδα
Χορωδία, Ορχήστρα, Κρουστά

Αντισφαίριση,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση, Καλαθοσφαίριση

Μαραθώνιος Ανάγνωσης


caretta caretta
.